Stora Elektronikdagen med SUMMIT

Välkomna till Stora Elektronikdagen med SUMMIT!

Agenda:

9.30 Kaffe

10.00 Välkomna
Hur vi möter våra tre utmaningar:
– Effektivare värdekedja
– Spetskompetens
– Kompetensförsörjning

10.30 Innovationsprojekt – ta del av ny teknik som inspirerar

12.00 Anders Ekholm, Vice VD på Institutet från Framtidsstudier ”Anders sätter oss på spåret – vart är vi på väg.”

12.45 Lunch

13.30 Workshop – ”Handbok för framtagning av tillverkningsunderlag för kretskort”
Tydliga underlag och bra kommunikation ger högre kvalitet och lägre kostnad.  => Effektivare värdekedja och ökad konkurrenskraft. Var med och bidra till att göra handboken ännu bättre! Nu finns en första, rykande färsk och högst preliminär utgåva av resultatet. Du laddar ner filerna här inom kort.

Workshopen fokuserar på följande aspekter:
– Rekommenderade mallar
– Tillförlitlighet
– Design for Manufacturing
– Design for Test
– Hur får industrin tillgång till forskningsresultaten inom området?

En remissutgåva av handboken finns publicerad på denna sida.

16.30 Mingel med kollegor och nya kontakter

Eventet är fullbokat men du kan kontakta katarina.sylvan@svenskelektronik.se om du vill skrivas upp på en reservlista.