Årsmöte 10 september 2020

Svensk Elektroniks årsmöte

10 september 2020

I samband med Stora Elektronikdagen med SUMMIT den 10 september kommer vi att hålla i årsmötet.

Efter årsmötets avslut, så kommer Branschföreningen informera om nuläget och aktuella aktiviteter under hösten.
• Kl. 14.00 – 14.30: Årsmöte
• Kl. 14.30 – 15.00: Information och frågestund.

Medlemmarna i Svensk Elektronik är nu välkomna att anmäla sig till mötet.

Klicka här för anmälan. Senast den 3 september ska anmälan till mötet ha gjorts.

Möteshandlingar finns nu att laddas ned från medlemssidorna här på hemsidan.

För mer information, vänligen kontakta Peter Björkholm.