Årsmöte 3 juni 2021

Den 3 juni 2021, kl. 13.00 – 15.40 håller Svensk Elektronik årsmöte.

Svensk Elektronik:s medlemmar kallas härmed till årsmöte torsdagen den 3 juni september med start kl. 13:00. Efter årsmötets avslut, så kommer Branschföreningen informera om nuläget och aktuella aktiviteter under hösten samt gästföreläsningar.

  • Kl. 13.00 – 14.00: Årsmöte
  • Kl. 14.00 – 15.40: Information, föredrag och frågestund.

Program Informationsdelen Svensk Elektronik

14:00 – 14:20 ”EU-satsningar som kan vara av värde för svensk elektronikindustri”,
Jerker Delsing, Luleå Tekniska Universitet

14:20 – 15:00 Sektionernas verksamhet och framtidstankar

15:00 – 15:20 Konjunkturrapport, information från Teknikföretagen, Lena Hagman

15:20 – 15:40 Information – Svensk Elektroniks aktiviteter framöver

Kallelse till medlemmarna sänds ut av Svensk Elektroniks kansli.

Vid frågor; kontakta Peter Björkholm.