Årsmöte 2 juni 2022

Svensk Elektroniks medlemmar kallas härmed till årsmöte torsdagen den 2 juni.

Efter årsmötets avslut, så kommer Branschföreningen informera om nuläget och aktuella aktiviteter samt gästföreläsningar.

  • Kl. 12:00 – 13:00: Lunch (föranmälan krävs)
  • Kl. 13.00 – 14.00: Årsmöte (För Svensk Elektroniks medlemmar) Underlag till mötet kommer att läggas upp på de medlemsinterna sidorna, 2 veckor innan årsmötet.
  • Kl. 14.00 – 16:00: Information, föredrag och frågestund.

Information och föredrag

  • 14:00 – 14:30 ”EMS Europe annual survey”, Dieter Weiss, in4ma
  • Kaffe och bensträckare
  • 14:30 – 14:50 ”Nuläge och förändringar inom det strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem”, Magnus Svensson
  • 14:50 – 15:10 Kaffepaus
  • 15:10 – 15:30 ”Komponentmarknaden – Insikter & Utsikter”, Malin Berglund och Johan Högberg, Arrow Components Sweden
  • 15:30 – 16:00 ”Konjunkturrapport”, information från Teknikföretagen, Mats Kinnwall, Teknikföretagen

Klicka här för mer information.