Kostnadsfri rådgivning i hållbarhetsfrågor och innovation för SME!

Få kostnadsfri coachning i hållbarhetsfrågor och innovation genom Enterprise Europe Network (EEN)* och RISE.

EEN är ett EU-finansierat nätverk som stöttar små och medelstora företag för att öka deras möjligheter att konkurrera på en global marknad. RISE har ett antal medarbetare som är en del av nätverket.

Just nu har EEN tillsammans med RISE möjlighet att genomföra ett antal pilotprojekt med fokus på hållbarhet och förnyelseförmåga för ett antal utvalda företag. Elektronikbranschen är i stort behov av att komma vidare med sitt hållbarhetsarbete. Därför går vi ut till Svensk elektroniks medlemsföretag med en intresseförfrågan.

Deltagandet sker oftast i enskilda samtal med företag och i vissa fall med flera företag som har liknande utmaningar och kan berika varandra. Upplägget utgår från era specifika behov på både kort och lång sikt. Det kan handla om allt från att starta, prioritera och organisera sina hållbarhetaktiviteter till att få hjälp av experter i tekniska frågor. Nya miljödirektiv träder snart i kraft som man behöver ha koll på, såsom hållbarhetsrapportering och produktpass.

Om ni är intresserade, återkom till Ulrika Henricson på RISE för att boka in ett kort möte där ni berättar om era behov och får förslag på fortsatta aktiviteter och samarbete. Ni bidrar med er egen tid under en workshopserie på ca 3 halvdagar under en 2-månadersperiod, men tiderna kan anpassas.

Varmt välkomna att höra av er till Ulrika Henricson på ulrika.henricson@ri.se.

Skriv i ämnesraden: EEN hållbar elektronik   

Läs mer på: 

EENs svenska hemsida https://enterpriseeurope.se/

Om EEN på RISE hemsida: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/enterprise-europe-network

EENs internationella hemsida https://een.ec.europa.eu/

 

*EEN är stort nätverk av rådgivare som arbetar i olika organisationer världen över bl.a. RISE. EEN stöttar även SMEs i att hitta affärspartners i andra länder och finansiering för att utveckla nya idéer eller samverkan med andra. EEN tipsar även sina klienter om aktuella matchmakingevents där de kan knyta nya kontakter. 


Nyheter


Svensk Elektronik Samverkar för Kritisk Elektronikförsörjning

EU:s oberoende av elektronik har identifierats som en kritisk sårbarhet. Som svar på detta har EU lanserat flera strategiska initiativ,

Årsmöte och ny styrelse för Svensk Elektronik

Den 12 juni höll Svensk Elektronik års- och vårmöte för medlemmar och inbjudna gäster. Mötet hålls på AFRY i Solna

Debatt: Elektronikindustrin går miste om värdefulla talanger

Under lång tid har Sverige haft en ledarposition i det globala innovationsracet, en roll som utmanas bland annat på grund

Nytt samarbete för en hållbar och stark svensk elektronikindustri

Produktionslyftet, innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem och branschorganisationen Svensk Elektronik går in i ett nytt samarbete för att öka ­små och medelstora elektroniktillverkares förmåga att förbättra, förnya och ställa om. Erbjudandet omfattar flera kostnadsfria insatser för tillverkare i elektronikindustrin.