Kostnadsfri rådgivning i hållbarhetsfrågor och innovation för SME!

Få kostnadsfri coachning i hållbarhetsfrågor och innovation genom Enterprise Europe Network (EEN)* och RISE.

EEN är ett EU-finansierat nätverk som stöttar små och medelstora företag för att öka deras möjligheter att konkurrera på en global marknad. RISE har ett antal medarbetare som är en del av nätverket.

Just nu har EEN tillsammans med RISE möjlighet att genomföra ett antal pilotprojekt med fokus på hållbarhet och förnyelseförmåga för ett antal utvalda företag. Elektronikbranschen är i stort behov av att komma vidare med sitt hållbarhetsarbete. Därför går vi ut till Svensk elektroniks medlemsföretag med en intresseförfrågan.

Deltagandet sker oftast i enskilda samtal med företag och i vissa fall med flera företag som har liknande utmaningar och kan berika varandra. Upplägget utgår från era specifika behov på både kort och lång sikt. Det kan handla om allt från att starta, prioritera och organisera sina hållbarhetaktiviteter till att få hjälp av experter i tekniska frågor. Nya miljödirektiv träder snart i kraft som man behöver ha koll på, såsom hållbarhetsrapportering och produktpass.

Om ni är intresserade, återkom till Ulrika Henricson på RISE för att boka in ett kort möte där ni berättar om era behov och får förslag på fortsatta aktiviteter och samarbete. Ni bidrar med er egen tid under en workshopserie på ca 3 halvdagar under en 2-månadersperiod, men tiderna kan anpassas.

Varmt välkomna att höra av er till Ulrika Henricson på ulrika.henricson@ri.se.

Skriv i ämnesraden: EEN hållbar elektronik   

Läs mer på: 

EENs svenska hemsida https://enterpriseeurope.se/

Om EEN på RISE hemsida: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/enterprise-europe-network

EENs internationella hemsida https://een.ec.europa.eu/

 

*EEN är stort nätverk av rådgivare som arbetar i olika organisationer världen över bl.a. RISE. EEN stöttar även SMEs i att hitta affärspartners i andra länder och finansiering för att utveckla nya idéer eller samverkan med andra. EEN tipsar även sina klienter om aktuella matchmakingevents där de kan knyta nya kontakter. 


Nyheter


Svensk Elektronik medverkar i programråd för yrkesutgång elektronikproduktion i Mölndal

Några av de företag i närområdet som ser behovet av elektronikutbildning på gymnasiet är Alltronic AB, Altus AB, Aros electronics

Remissyttrande – Vikten av att betalningar sker inom rimlig tid

EU-kommissionen vill ta krafttag för att få stora företag att betala sina fakturor inom rimlig tid, samt har även tankar

Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara

Teknikföretagens arbete med frågan om export av jordartsmetaller

Hanteringen av EU:s s.k. strategiska beroenden är en helt central del av det arbete som Teknikföretagen bedriver inom ramen för