Möjlighet att resa till Korea Eureka day 2023

Korea Eureka Day är ett evenemang som syftar till att utöka det internationella tekniksamarbetsnätverket mellan Korea och Europa och att identifiera internationella gemensamma forskningspartners och samarbetsprojekt mellan global akademi och industri.

Korea Eureka Day syftar till att utöka och bredda utbytet av idéer och samarbetet mellan koreanska och europeiska FoU-intressenter Årets evenemang kommer att fokusera på nästa generations halvledare, framtida energi och mobilitet. Deltagarna får möjlighet att lära sig om den senaste utvecklingen inom dessa sektorer och få kontakt med potentiella affärspartners.

För att se programmet och anmäla dig klicka här!

Möjlighet att söka resebidrag via Vinnova

Resebidrag kan eventuellt beviljas till SMF.  Vänligen kontakta kim.silvasti@vinnova.se för mer information samt för att lämna en intresseanmälan, senast torsdagen den 28 september 2023.

Krav:
SME

Urvalskriterier:
Deltagande på SEDEX och Korea Eureka Days/Deltagande endast på Korea Eureka Days
Är det ett SME med jämställt eller kvinnligt deltagande. Kön och genusperspektiv är obligatoriskt
Vi önskar få en kortfattad beskrivning av den sökandes verksamhet, förväntningar på och tydligt mål med resan. Adresseras grön omställning / hållbarhet?

Process:
En intresseanmälan med ovan information via mail (max en A4) till kim.silvasti@vinnova.se snarast (senast den 28 september 2023)

Efter ett första beslut om möjlighet till att söka bidrag sänds en länk (där officiell ansökan till Vinnova görs) ut till de som får söka resebidraget. Besked sänds även till de som inte får ta del av resebidraget.

Stödgrund är stöd av mindre betydelse (de minimis) med de regler som gäller för det. 200 000 euro över en rullande 3 årsperiod. (Regler för bidrag | Statligt stöd till ekonomisk verksamhet | Vinnova)

Maximala summan på resebidraget kan komma att variera mellan 10 000 och 25 000 SEK beroende på antal sökande. Summan kommer troligtvis bestämmas runt den 15/9


Nyheter


Möjlighet att resa till Korea Eureka day 2023

Korea Eureka Day är ett evenemang som syftar till att utöka det internationella tekniksamarbetsnätverket mellan Korea och Europa och att identifiera internationella gemensamma forskningspartners och samarbetsprojekt mellan global akademi och industri. Nu har SME möjlighet att söka resebidrag till eventet via Vinnova.

Vilka blir effekterna av Kinas begränsningar vid export av Germanium och Gallium?

Vi gör nu en uppföljning efter vår debattartikel i SvD (2023-07-23) om hur Kinas kommande exportbegränsningar blir ett allt större

Call For Papers ECS 2024

ECS will offer selected speakers who will cover important trends and key areas of embedded applications and technologies. The conference

Debatt: Kinas exportbegränsningar bör vara topprioritet

Kina dominerar utbudet av en rad viktiga jordartsmetaller, såväl som andra material som krävs för omställningen till miljövänlig och förnybar