Möjlighet att resa till Korea Eureka day 2023

Korea Eureka Day är ett evenemang som syftar till att utöka det internationella tekniksamarbetsnätverket mellan Korea och Europa och att identifiera internationella gemensamma forskningspartners och samarbetsprojekt mellan global akademi och industri.

Korea Eureka Day syftar till att utöka och bredda utbytet av idéer och samarbetet mellan koreanska och europeiska FoU-intressenter Årets evenemang kommer att fokusera på nästa generations halvledare, framtida energi och mobilitet. Deltagarna får möjlighet att lära sig om den senaste utvecklingen inom dessa sektorer och få kontakt med potentiella affärspartners.

För att se programmet och anmäla dig klicka här!

Möjlighet att söka resebidrag via Vinnova

Resebidrag kan eventuellt beviljas till SMF.  Vänligen kontakta kim.silvasti@vinnova.se för mer information samt för att lämna en intresseanmälan, senast torsdagen den 28 september 2023.

Krav:
SME

Urvalskriterier:
Deltagande på SEDEX och Korea Eureka Days/Deltagande endast på Korea Eureka Days
Är det ett SME med jämställt eller kvinnligt deltagande. Kön och genusperspektiv är obligatoriskt
Vi önskar få en kortfattad beskrivning av den sökandes verksamhet, förväntningar på och tydligt mål med resan. Adresseras grön omställning / hållbarhet?

Process:
En intresseanmälan med ovan information via mail (max en A4) till kim.silvasti@vinnova.se snarast (senast den 28 september 2023)

Efter ett första beslut om möjlighet till att söka bidrag sänds en länk (där officiell ansökan till Vinnova görs) ut till de som får söka resebidraget. Besked sänds även till de som inte får ta del av resebidraget.

Stödgrund är stöd av mindre betydelse (de minimis) med de regler som gäller för det. 200 000 euro över en rullande 3 årsperiod. (Regler för bidrag | Statligt stöd till ekonomisk verksamhet | Vinnova)

Maximala summan på resebidraget kan komma att variera mellan 10 000 och 25 000 SEK beroende på antal sökande. Summan kommer troligtvis bestämmas runt den 15/9


Nyheter


Svensk Elektronik Samverkar för Kritisk Elektronikförsörjning

EU:s oberoende av elektronik har identifierats som en kritisk sårbarhet. Som svar på detta har EU lanserat flera strategiska initiativ,

Årsmöte och ny styrelse för Svensk Elektronik

Den 12 juni höll Svensk Elektronik års- och vårmöte för medlemmar och inbjudna gäster. Mötet hålls på AFRY i Solna

Debatt: Elektronikindustrin går miste om värdefulla talanger

Under lång tid har Sverige haft en ledarposition i det globala innovationsracet, en roll som utmanas bland annat på grund

Nytt samarbete för en hållbar och stark svensk elektronikindustri

Produktionslyftet, innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem och branschorganisationen Svensk Elektronik går in i ett nytt samarbete för att öka ­små och medelstora elektroniktillverkares förmåga att förbättra, förnya och ställa om. Erbjudandet omfattar flera kostnadsfria insatser för tillverkare i elektronikindustrin.