Möjlighet att resa till Korea Eureka day 2023

Korea Eureka Day är ett evenemang som syftar till att utöka det internationella tekniksamarbetsnätverket mellan Korea och Europa och att identifiera internationella gemensamma forskningspartners och samarbetsprojekt mellan global akademi och industri.

Korea Eureka Day syftar till att utöka och bredda utbytet av idéer och samarbetet mellan koreanska och europeiska FoU-intressenter Årets evenemang kommer att fokusera på nästa generations halvledare, framtida energi och mobilitet. Deltagarna får möjlighet att lära sig om den senaste utvecklingen inom dessa sektorer och få kontakt med potentiella affärspartners.

För att se programmet och anmäla dig klicka här!

Möjlighet att söka resebidrag via Vinnova

Resebidrag kan eventuellt beviljas till SMF.  Vänligen kontakta kim.silvasti@vinnova.se för mer information samt för att lämna en intresseanmälan, senast torsdagen den 28 september 2023.

Krav:
SME

Urvalskriterier:
Deltagande på SEDEX och Korea Eureka Days/Deltagande endast på Korea Eureka Days
Är det ett SME med jämställt eller kvinnligt deltagande. Kön och genusperspektiv är obligatoriskt
Vi önskar få en kortfattad beskrivning av den sökandes verksamhet, förväntningar på och tydligt mål med resan. Adresseras grön omställning / hållbarhet?

Process:
En intresseanmälan med ovan information via mail (max en A4) till kim.silvasti@vinnova.se snarast (senast den 28 september 2023)

Efter ett första beslut om möjlighet till att söka bidrag sänds en länk (där officiell ansökan till Vinnova görs) ut till de som får söka resebidraget. Besked sänds även till de som inte får ta del av resebidraget.

Stödgrund är stöd av mindre betydelse (de minimis) med de regler som gäller för det. 200 000 euro över en rullande 3 årsperiod. (Regler för bidrag | Statligt stöd till ekonomisk verksamhet | Vinnova)

Maximala summan på resebidraget kan komma att variera mellan 10 000 och 25 000 SEK beroende på antal sökande. Summan kommer troligtvis bestämmas runt den 15/9


Nyheter


Svensk Elektronik medverkar i programråd för yrkesutgång elektronikproduktion i Mölndal

Några av de företag i närområdet som ser behovet av elektronikutbildning på gymnasiet är Alltronic AB, Altus AB, Aros electronics

Remissyttrande – Vikten av att betalningar sker inom rimlig tid

EU-kommissionen vill ta krafttag för att få stora företag att betala sina fakturor inom rimlig tid, samt har även tankar

Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara

Teknikföretagens arbete med frågan om export av jordartsmetaller

Hanteringen av EU:s s.k. strategiska beroenden är en helt central del av det arbete som Teknikföretagen bedriver inom ramen för