Vinnare av Swedish Embedded Award korade

Vi vann Embedded Award!

Swedish Embedded Award delas årligen ut till bästa konstruktioner inom embeddedteknik. Detta pris är instiftat för att lyfta fram och visa på elektronikens oändliga möjligheter, samt stimulera och uppmuntra till mer och fler smarta lösningar som i sin tur skapar stärkt konkurrenskraft.

Swedish Embedded Award delades i år ut för sextonde gången.

Årets tre priskategorier är:

Företag för bästa bidrag från svenska företag

Student för bästa bidrag från studenter vid svenska högskolor

IoT för bästa bidrag med IoT-innehåll

Årets Vinnare:

Kategori Företag – (TVÅ VINNARE):

Integrum AB med utvecklingspartner Chalmers, med bidraget “The Artificial Limb Controller, ALC”

samt

Neonode AB, med bidraget ”zForceAIR Sensor Module”

Kategori Student :

Sandra Pantzare och Elin Wollert, med bidraget ”Smarthorse Lab”
Linköping Universitet

Kategori IoT:

Yu Liu, Kahin Akram Hassan, Adam Rohdin och Karim Samim, med bidraget “Digitalization of Green Plant Wall”
Linköping Universitet

Vinnarna utsågs under högtidliga former på ”Industry Reception” efter första dagen av Embedded Conference Scandinavia som hålls på Kistamässan 6-7 November.
Samtliga nominerade bidrag visas upp där.

Swedish Embedded Award delades i år ut för sextonde gången. Årets tre priskategorier är:

Företag för bästa bidrag från svenska företag

Student för bästa bidrag från studenter vid svenska högskolor

IoT för bästa bidrag med IoT-innehåll

I kategorin Företag (Category Enterprise) korades i år två vinnare:

 

Integrum AB med utvecklingspartner Chalmers med bidraget ”The Artificial Limb Controller, ALC”.

Ny teknik gör det möjligt att koppla en elektroniskt styrd protes direkt till ben, nerver och muskler. Enhanced-OPRA (e-OPRA) är idag det mest avancerade osseo-neuromuskulära gränssnittet och med hjälp av digital signalbehandling är det möjligt att ta steget från dagens analoga gränssnitt till ett digitalt. Det ökar styrmöjligheterna dramatiskt. ALC är utvecklad för att vara kompatibel med befintliga analoga proteser och har upp till 16 styrkanaler. e-OPRA i kombination med ALC är idag den enda proteslösningen som möjliggör taktil känselåterkoppling för långtids daglig användning i hemmet.

Juryns vinnarvers:

With Artificial Limbs Controller
The difference is now much smaller
Once a dream is now for real
A new hand that can touch and feel

samt

Neonode AB med bidraget ”zForceAIR Sensor Module”.

Neonodes® sensormoduler kan användas som peksensor eller för att helt beröringsfritt känna av gester i luften samt olika typer av statiska och dynamiska objekt. Neonodes sensormoduler består av ett antal VCSEL-(Laser)och detektorchip samt anpassningslogik, system ASIC och en ARM M4 mikroprocessor i chipform, vilka är precisionsmonterade tillsammans med optiska linsmoduler i en mycket kompakt enhet, tillverkade i Sverige. Modulerna är idealiska för integration inom ett brett spektrum av applikationer inom t ex fordons-, konsumentelektronik-, medtech- och robotmarknaden.

Juryns vinnarvers:

Invisible control panels like science fiction
With air sensors there is no restriction
A magic button in the air
Just point your finger and it’s there

I kategorin Student (Category Student) består priset av ett stipendium på 50 000 kronor. Årets vinnare:

Sandra Pantzare och Elin Wollert från Linköpings Universitet, med bidraget ”Smarthorse Lab”.

Den vanligaste skadan hos hästar är idag skador relaterade till hälta, oftast orsakad av att en mindre skada inte blir upptäckt i tid.

Idén med denna produkt är att få ut en hästs rörelsemönster genom att mäta krafter under hästens hovar. Detta sker genom att använda tryckt elektronik och trådlös kommunikation, där sensorer och elektronik implementeras i en sula som placeras mellan hästens hov och sko. Sensorn är fäst under en hästs hov i ca 6–8 veckor.

Sensorerna kommunicerar med en extern enhet som samlar alla data och sparar dem i ett moln där ytterligare signalbehandling och dataanalys sker.

Juryns vinnarvers:

A racing horse you must protect
From any kind of limping defect
With Smarthorse Lab you can inspect
The hoofs and any faults detect

I kategorin IoT (Category Internet of Things) vann Yu Liu, Kahin Akram Hassan, Adan Rohdin och Karim Samim från Linköpings Universitet med bidraget ”Digitalization of Green Plant Wall”.

En ”green plant wall” är en vertikal vägg där olika typer av gröna växter kan växa. Systemet består av ett medium för växterna, bevattning, belysning och ventilering. Väggen ger ett förbättrat inomhusklimat och är i första hand avsett för offentliga platser.

Genom att automatisera systemet minskas behovet av underhåll och målet är att lösningen skall vara tillförlitlig, lättanvänd och billig.

Sensorer och styrsystem kommunicerar via molnet och använder Microsofts Azure-tjänster.

Juryns vinnarvers:

To have your garden indoors on a wall
You might think you must be very tall
To water and tend it and care for it all
But no, the effort is very small
With Digitalized Green Plant Wall

Om Swedish Embedded Award

Priset är instiftat för att stimulera och uppmuntra kreativa tillämpningar av embedded technology, som i sin tur bidrar till skapa nya och bättre lösningar inom en rad lika områden.

Konstruktionerna spänner över allt från industritillämpningar till kommunikation och medicinsk elektronik. Kravet är att bidragen ska innehålla inbyggd intelligens och vara kommersiellt intressanta.

Om Embedded Conference Scandinavia: www.embeddedconference.se

Bakom Swedish Embedded Award står:

* Branschorganisationen Svensk Elektronik – med sektionen Embedded Technology
www.svenskelektronik.se

* Tidningen Elektronik i Norden
www.elinor.se

Hemsida:
www.swedishembeddedaward.se


Nyheter


Svensk Elektronik Samverkar för Kritisk Elektronikförsörjning

EU:s oberoende av elektronik har identifierats som en kritisk sårbarhet. Som svar på detta har EU lanserat flera strategiska initiativ,

Årsmöte och ny styrelse för Svensk Elektronik

Den 12 juni höll Svensk Elektronik års- och vårmöte för medlemmar och inbjudna gäster. Mötet hålls på AFRY i Solna

Debatt: Elektronikindustrin går miste om värdefulla talanger

Under lång tid har Sverige haft en ledarposition i det globala innovationsracet, en roll som utmanas bland annat på grund

Nytt samarbete för en hållbar och stark svensk elektronikindustri

Produktionslyftet, innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem och branschorganisationen Svensk Elektronik går in i ett nytt samarbete för att öka ­små och medelstora elektroniktillverkares förmåga att förbättra, förnya och ställa om. Erbjudandet omfattar flera kostnadsfria insatser för tillverkare i elektronikindustrin.