Pressmeddelande: Kompetens, innovation och synlighet

Scandinavian Electronics Event, S.E.E, invigdes under tisdagen av Näringsdepartementets statssekreterare Håkan Ekengren. Därefter följde en paneldebatt om den svenska elektronikindustrins största utmaningar.

Affärer skapar välstånd

– Det är genom affärer företag emellan som vi skapar välstånd i Sverige, sa Håkan Ekengren, och redogjorde för några av de satsningar som regeringen planerar att genomföra i syfte att skapa ett mer innovativt och gynnsamt företagsklimat. Här ingår bland annat en nationell innovationsstrategi, samt en forsknings-/innovationspolitisk proposition, vilka båda läggs fram under hösten.

På EU-nivå utreds bland annat hur kredittider ska kunna kortas, en viktig fråga för företagen. Ytterligare initiativ på EU-nivå är det så kallade Horizon 2020-projektet som syftar till att stärka den europeiska konkurrenskraften inom forskning och innovation. Detta ska bland annat ske genom att överbrygga gapet mellan akademi och näringsliv, ett välkommet initiativ då det enligt Jonas Wallberg har det blivit betydligt krångligare att kommersialisera produkter idag än för 15 år sedan.

Närhet, snabbhet och kompetens
Thord Eriksson vände sig till tillverkarna i panelen och frågade dessa hur de motiverar att sköta produktionen i Sverige trots lockelsen för många att förlägga den till lågkostnadsländer som exempelvis Kina och Taiwan. Närheten till kunderna poängterade Mikael Joki och fick medhåll av Gerd Levin Nygren som menade att det framförallt är under utvecklingsfasen som närheten mellan konstruktörer och tillverkare är viktig. Hon hade emellertid exempel på företag som efter utvecklingsfasen valt att förlägga en del högvolymsproduktion till Kina men som efter ett tag insett att avståndet trots allt satte en del käppar i hjulet och därför valt att återkomma till Sverige.

Anders Felling la till kompetens och snabbhet som viktiga faktorer för att behålla tillverkningen i Sverige.
– Det är viktigare att göra rätt än att göra billigt, menade Anders Felling.
Personalkostnaderna är en förhållandevis liten del av den totala produktionskostnaden och kan enligt Bo Wass kompenseras med hjälp av den effektivitet som kan uppnås med hjälp av hög kompetens, vilket förde debatten in på en av nyckelfrågorna: Kompetensförsörjning. Även om ingenjörsutbildningarna åter attraherar ungdomar, står flera stolar tomma inom de praktiska teknikutbildningarna. Och bortfallet spås inom några år att ligga betydligt högre än tillväxten.
– De produktionsinriktade jobben framstår inte som tillräckligt spännande för att ungdomar ska nappa, sa Gerd Levin Nygren.

Öka branschens synlighet
Håkan Ekengren berättade att utbildning är en av de största och mest prioriterade utmaningarna och att regeringen därför satsar stort på att lyfta de naturvetenskapliga ämnena, samt matematik men att det tar lång tid att vända skutan.
Mikael Joki välkomnar utbildningssatsningar, framförallt som den förra gymnasiereformen då elektronikprogrammen slopades, vilket bidrog till att osynliggöra branschen.
– Nu måste vi bli mer synliga, sa Mikael Joki och fick medhåll av Anders Felling:
– Vi borde bli lite mer amerikansk arroganta. Vi är världsbäst på detta!

Internationellt kända talare
S.E.E. fortsätter fram till torsdag. Under onsdagen lockar bland annat Peter Öhman, Ericsson, som beskriver de utmaningar Ericsson ser framför sig när det gäller den kraftiga tillväxten av trafik i datanäten. Samma dag håller Mikael Östling, professor och dekan på KTH ett seminarium på det spännande framtidsområdet Nanoteknik och dess möjligheter, bland annat inom hållbarhet.

– Nanoelektroniken är viktig för att bygga ett hållbart samhälle eftersom den kan bidra till att minska energiförbrukningen, vilket både resulterar i högre lönsamhet och en bättre miljö, säger Mikael Östling.

Under mässans sista dag föreläser Adam Dunkels, forskare på SICS och år 2009 utsedd till en av världens 35 främsta unga innovatörer. På S.E.E. kommer Adam Dunkels att ge sin syn på ”sakernas Internet” och vilka möjligheter som skapas i och med att det snart kommer att gå att koppla upp i princip vad som helst.

För mer information:
Magnus Eriksson, projektledare S.E.E., Stockholmsmässan, telefon: 08-749 43 30, 070-789 43 30, e-post: magnus.eriksson@stockholmsmassan.se
Alexandra Kärnlund, pressansvarig S.E.E., telefon: 0709-69 97 67, alexandra.karnlund@informedia.se

Om S.E.E.

Scandinavian Electronics Event, S.E.E., är nordens ledande mötesplats för den industriella elektronikbranschen. Evenemanget, som äger rum på Kistamässan den 17-19 april 2012, arrangeras av Stockholmsmässan och Branschorganisationen Svensk Elektronik.

Läs mer på http://www.see-event.se/

Bild


Nyheter


Svensk Elektronik Samverkar för Kritisk Elektronikförsörjning

EU:s oberoende av elektronik har identifierats som en kritisk sårbarhet. Som svar på detta har EU lanserat flera strategiska initiativ,

Årsmöte och ny styrelse för Svensk Elektronik

Den 12 juni höll Svensk Elektronik års- och vårmöte för medlemmar och inbjudna gäster. Mötet hålls på AFRY i Solna

Debatt: Elektronikindustrin går miste om värdefulla talanger

Under lång tid har Sverige haft en ledarposition i det globala innovationsracet, en roll som utmanas bland annat på grund

Nytt samarbete för en hållbar och stark svensk elektronikindustri

Produktionslyftet, innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem och branschorganisationen Svensk Elektronik går in i ett nytt samarbete för att öka ­små och medelstora elektroniktillverkares förmåga att förbättra, förnya och ställa om. Erbjudandet omfattar flera kostnadsfria insatser för tillverkare i elektronikindustrin.