Smartare Elektronikhandboken

Syftet med Smartare Elektronikhandboken är att underlätta framtagning av tillverkningsunderlag för elektronikhårdvara, effektivisera dialogen mellan konstruktör och tillverkare, och därmed kvalitetssäkra beställningsprocessen.

Nu finns Smartare Elektronikhandboken 2.0 att ladda ner här.

 

Mycket arbete ligger bakom Handboken och nu är första versionen av Handboken klar. Den är redan otroligt uppskattad och beslut om fortsättning i form av Handboken 2.0 har redan tagits.

Nedan kan du ladda ner Smartare Elektronikhandboken samt alla bilagor.

Handboken
Smartare Elektronikhandboken

Bilagor
Här kan du ladda ner bilagor till handboken som mallar osv.