Affärsvillkor


Svensk Elektronik har utvecklat ett antal standardavtal för branschen.

Standardavtalen har från början utvecklats av föregångarna till Svensk Elektronik, IM-föreningen och Elektronikindustriföreningen (EIF). Sedan 2010 underhålls dessa av Svensk Elektronik.

Avtalen finns att kostnadsfritt hämta som stöd för din affärsverksamhet.

Som medlem har ni tillgång till en jämförande översikt över leveransvillkoren SEAL, EL, IML och NL på de medlemsinterna sidorna.


 

Leveransbestämmelser

SEAL 2012 - Svensk Elektronik Allmänna Leveransbestämmelser för branschen [Ersätter EL98 och IML2009, som sammanförts i SEAL2012] PDF Ladda ner
SEAL 2012 - Svensk Elektronik General Terms of Delivery SEAL2012 PDF Ladda ner
SEAL-K 2013 - Konsultavtal PDF Ladda ner

Tidigare avtal

EL 98 - EIF:s Leveransbestämmelser för branschen

EL 98 (svenska) PDF Ladda ner
EL 98 (engelska) PDF Ladda ner
EL 98 (tyska) PDF Ladda ner

IML 2009 - IM:s Leveransbestämmelser för branschen

IML 2009 (svenska) PDF Ladda ner
IML 2009 (engelska) PDF Ladda ner

Övriga avtal framtagna av EIF och IM-föreningen för branschen

ELK 98 - Konsultavtal

ELK 98 (svenska) PDF Ladda ner
ELK 98 (engelska) PDF Ladda ner

ELS 98 - Serviceavtal

ELS 98 (svenska) PDF Ladda ner
ELS 98 (engelsk) PDF Ladda ner

IMS94 - Serviceavtal PDF Ladda ner
IMH94 - Hyresavtal PDF Ladda ner
IMM91 - Allmänna bestämmelser för leverans och montage och annan PDF Ladda ner
IMN90 - Allmänna villkor för nytthanderätt till programvara PDF Ladda ner
IMN-KOP - Rätt att kopiera programvara PDF Ladda ner
IMN-KÄLL - Allmänna villkor för nyttjandrätt till källkod PDF Ladda ner
IMN-UPP - Rätt att upplåta nyttjanderätt PDF Ladda ner