Kurs i Örebro med Smartare Elektronikhandböckerna

Den 18 april kl. 09.00 – 17.00 har vi den uppskattade kursen i Smartare Elektronikhandboken nu kombinerad med Cybersäkerhetshandboken.

Denna kurs passar dig som ofta kommer i kontakt med elektronik, embedded och IoT, t.ex. i roller som; utvecklare, tillverkare, kvalitetsansvarig, inköpare, produktledning etc.

Ökande antal uppkopplingar, intelligenta sensorer, autonoma system etc. ger större möjligheter att attackera individ, bolag och hela vårt samhälle. Att tänka rätt kring cybersäkerhet i hela livscykeln vid framtagning av IoT-produkter är av avgörande betydelse för vår framtida säkerhet.

Både du som har lång erfarenhet av branschen, samt du som är lite nyare har mycket att hämta på denna kurs.

Dessutom är kursdagen ett utmärkt tillfälle för framtida samverkan och nätverkande!

Kursen arrangeras vid detta tillfälle av Svensk Elektronik i samarbete medlemsföretaget Epiroc

 

  • Du kommer att bli uppdaterad och få bra tips för ditt dagliga arbete
  • Kursen syftar till att öka kvalitén och effektiviteten i gränssnittet mellan utveckling och produktion av elektronikprodukter,
  • Kursen underlättar din kommunikation mellan de intressenter som ofta ingår i värdekedjan i ett elektronikprojekt; genom gemensamma mallar, checklistor och tillvägagångssätt.
  • Råd för hur du ska arbeta för att ta fram en cybersäker produkt
  • Kursen ger dig värdefulla tips vilket bidrar med att du sparar tid och pengar och även resulterar i ökad konkurrenskraft!

Plats Epiroc Rock Drills AB,  Kurslokal: MyOffice  Stenbackevägen 6, Örebro

Kontaktperson hos Epiroc: Jan Knutsson, jan.knutsson@epiroc.com

Datum och tid: 18 april kl. 09.00 – 17.00. Insläpp från kl. 08:30

Anmäl dig senast 10 april på anmälningslänken.

Det går att boka hela dagen eller välja för- respektive eftermiddagspass. Ni kan anmäla flera från samma företag, men vid överbokad kurs kan vi begränsa antalet som kan delta per företag.

Avgift: Förmiddagskursen ”Smartare Elektronikhandboken” är gratis för medlemmar.

Eftermiddagskursen ”Framtagning av Cybersäkra IoT-produkter kostar 950:- för medlemmar. 

För icke medlemmar kostar kursdagen 4 900:- (inkluderar bägge kurserna) 

Anmälan är bindande.

Övrigt: Antalet platser är begränsade.