Årsmöte

Varmt välkommen till Svensk Elektroniks årsmöte den 1 juni. Vi kommer att avsluta dagen med ett trevligt sommarmingel med bubbel på takterrassen och en god middag.

Program:

EVAM , vinnande studentbidrag Swedish Embedded Award 2016, – en success story
Vad hände sen? Jo, Alex Hedberg och Mikael Erneberg, f d KTH-studenter, har nu gått från att vara studenter till att bli företagare med sitt system EVAM, som de vann med förra året. EVAM är ett sinnrikt larmsystem som direkt mellan fordon varnar för blåsljusfordon som är i närheten. Alex och Mikael har sen dess bildat företaget H&E Solutions AB. Nu berättar de om den framgångsrika resan från idé till affär.

Utblickar i konjunkturen – vart är vi på väg?
Robert Tenselius, ekonom Teknikföretagen, ger oss utblickar och inblickar i konjunkturer och omvärlden.

Kaffe

Embedded Conference Scandinavia den 7 – 8 november

S.E.E. –  planer inför 2018
Presentation och diskussion – var med och påverka vårt nästa S.E.E (Scandinavian Electronics Event).
Gäster: Magnus Eriksson och Anders Rudestad, Stockholmsmässan.

Smartare Elektroniksystem för Sverige

Paus

Årsmöte (se agenda nedan)

Svensk Elektronik – resan från 2010 – 2017

Code of Conduct 

På gång
Inspirationsturné med spetsområden, Uppsala den 8 juni m fl.
Stora Elektronikdagen / SUMMIT den 13 september
Direktivsdag den 22 november

Middag
Sommarmingel med bubbel på takterrassen och middag cirka kl. 18.00.

Agenda för årsmötet den 1 juni 2017:
Mötets öppnande
Val av mötesordförande jämte protokollförare
Val av två justeringsmän utöver mötesordförande
Närvaroförteckning, fastställande av röstlängd
Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse
Fastställande av dagordning
Verksamhetsberättelse för det gångna året, med resultaträkning och balansräkning
Revisionsberättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelse: ordförande och ledamöter
Val av revisorer: två ordinarie (varav en godkänd revisor) + suppleanter
Val av valberedning
Firmateckningsrätt
Föreningens representation på årsstämman för föreningens servicebolag
Motioner
Övriga ärenden
Avslutning

Fler dokument inför mötet hittar du här.

Notera att sista anmälningsdag är den 26 maj.