Kategoriserade inlägg: Okategoriserade

Nya kemikalier har införts på ECHA:s SVHC-lista

utbildning i SCIP_databasen

20 januari 2023 Tillverkare och importörer behöver lämna information om klassificering och märkning till den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa (European Chemiclas

15% rabatt på Elektronikmässan i Stockholm

Den 10-11 april 2024 kommer Elektronikmässan tillbaka till Kistamässan. På Sveriges viktigaste mötesplats för Elektronikbranschen samlas allt ifrån stora nyckelleverantörer

Delta i en digital workshop om Chips Act

DG CNECT anordnar en online-workshop för små och medelstora företag den 22 november 2022 kl. 9:30 – 12:30 CET. Workshopen

Inbjudan till enkät om halvledare i EU

Enkäten är en del ett arbete för att kartlägga ekosystemet och förstå hur branschen ser ut, inklusive styrkor och svagheter.

Kommer snart – handbok för cybersäker IoT

Produkter uppkopplade till internet blir en allt viktigare del i digitaliseringen av vårt samhälle. Utvecklingen går snabbt, allt mer kopplas