utbildning i SCIP_databasen

Utbildning kring SCIP-databasen 18 februari

Från och med den 5 januari 2021 måste tillverkare, importörer och distributörer av varor anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i sina varor till den så kallade SCIP-databasen hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA.

I samarbete mellan Teknikföretagens Branschgrupper och Ramberg advokater, erbjuder vi dig en speciellt utformad halvdagsutbildning i syfte att ge vägledning inför kommande rapportering till SCIP-databasen.

Halvdagsutbildningen äger rum via Microsoft Teams tisdagen den 18 februari 2021 kl. 08:30 – 12:00 och vi skickar ut möteslänk till registrerade deltagare ett par dagar före.
Avgift för att delta på utbildningen: 500 kr (exkl. moms).

Till anmälan

Program torsdagen den 18 februari

(med reservation för ändringar)

08:30 – 09:30
Vi går igenom kemikalie- och avfallslagstiftningens grunder liksom hur EU:s målsättning om en cirkulär ekonomi ställer nya krav på kunskap om vilka ämnen som ingår i dina produkter.

09:45 – 10:45
Vi fortsätter med en genomgång av de krav du måste uppfylla, liksom vilken typ av data och kunskap du måste ha tillgång till för att kunna rapportera till SCIP-databasen.

11:00 – 12:00
Vi avslutar med exempel på praktiska problem, strategier, avtal med underleverantörer och inköpskrav.

Missa inte detta tillfälle att skaffa dig värdefull kunskap om kommande krav!