Seminarium: Sveriges status i halvledarfrågan

Välkommen till ett halv-dags seminarium den 17 juni på Teknikföretagen, där vi diskuterar Sveriges status inom halvledarindustrin och utforskar hur Sverige kan stärka sina positioner.

Representanter från akademin, forskningsinstitut, företag, branschorganisationer och regioner har arbetat fram ett förslag till agenda för Sveriges halvledarsatsningar, som kommer att presenteras under mötet. Det finns även möjlighet att delta digitalt. Länk till mötet skickas ut den 17 juni på morgonen.

 

Ajit Manocha VD för SEMI, den globala branschorganisationen för halvledarindustrin, och med lång bakgrund inom internationella halvledarbolag, kommer att erbjuda ett globalt perspektiv.

Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på enklare lunch.

Antalet platser är begränsade. Ej avbokad plats debiteras en avgift på 700 kr.

Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Organisatör: Svensk Elektronik 

 

Program

12:00 Registrering och enklare lunch

13.00 Program med information om Chips JU* och satsningar som inrättande av EU-kompetenscentrum för halvledare i Sverige, samt pilotlina för forskning och utveckling av mikrochips inom energisektorn som Sverige är inbjudet att delta i.

Presentation av förslag till agenda för Sveriges halvledarsatsningar

Presentationer av svenska halvledarföretag

14.30 Kaffepaus

15.00 En inblick i den globala halvledarindustrin

16.00 Paneldiskussioner

17.00 Seminariet avslutas

 

Varmt välkomna!

* Chips JU syftar till att stärka Europas halvledarekosystem och ekonomiska säkerhet. Chips JU är ett partnerskapsprogram under Horisont Europa, som finansieras av EU-kommissionen, finansierande nationella myndigheter i deltagande länder (som Vinnova i Sverige) samt deltagande organisationer.