Sektionsmöte Tillverkning och Utveckling & Konstruktion 19 sep: S.E.E. och Tema Q

Dag: Fre 19 sep
Tid: kl 10 – 12 + lunch
Plats: Storgatan 5 , Stockholm
– gemensam lunch med Test&Mät sektionen samt styrelsen, som också har anslutande möten.

På agendan

  • Fortsatt Q-arbete att gå vidare med: EMC, Tillverkningsunderlag
  • Lägesrapport SIO /Innovationsprogram
  • Avstämning S.E.E. , synpunkter på S.E.E. och branchens mässor
  • Kampanj – är vi fler kan vi göra mer
  • Aktuella frågor

Välkommen!