Kurs – Elektronikhandboken 2.0 Göteborg

Nu anordnar vi en ny kurs i Smartare Elektronikhandboken 2.0, denna gång i samarbete med Elektronikindustriföreningen i Göteborg (EIG).
Om handboken: Smartare Elektronikhandboken 2.0 har tillkommit för att öka kvalitet och effektivitet i gränssnittet mellan utveckling och produktion av elektronik. Den underlättar kommunikationen mellan de intressenter som idag ofta ingår i ett elektronikprojekt som ska resultera i ett fungerande kretskort som kan monteras in i en produkt genom gemensamma mallar, checklistor och tillvägagångssätt. Det sparar tid och pengar, och resulterar i ökad konkurrenskraft. Handboken 2.0 är en omarbetad och kompletterad version av den första Handboken som gavs ut hösten 2017. Handböckerna har rönt stort intresse och uppskattning i branschen. Vi har bland annat fördjupat oss ytterligare inom områdena DfX (Design for Excellence) och Tillförlitlighet.

Vem har nytta av denna kurs?

Denna kurs passar dig som ofta kommer i kontakt med elektronik, t.ex. i roller som; utvecklare, tillverkare, kvalitetsansvarig, inköpare, produktledning etc. Både du som har lång erfarenhet av branschen samt du som är lite nyare har mycket att hämta här.

Maria Månsson och Mats Andersson från Svensk Elektronik leder kursen som avslutas med grupparbete och diskussion.

Program (preliminärt)

13.00 Välkommen
13.10 Handboken genomgång
14.00 Paus
14.10 Handboken genomgång forts.
15.10 Grupparbete
16.15 Diskussion
17.00 Slut

Anmäl dig här!