Kurs i Smartare Elektronikhandboken 2.0 – riktar sig främst till företagen i Mälardalen

Anmäl dig redan idag till den kommande kursen den 25 mars då vi planerar genomföra kursen Smartare Elektronikhandboken 2.0.

Vi vänder oss främst denna gång till dig som verkar inom Mälardalen.
Vi vill särskilt samla företag för framtida samverkan och för att skapa nätverk.
Övriga företagare i Sverige är självklart välkomna att anmäla sig också till detta tillfälle.

Kursen är kostnadsfri för medlemmar i Svensk Elektronik. För övriga kursdeltagare tillkommer en avgift på 1.900 SEK.

Kursen har tillkommit för att öka kvalitet och effektivitet i gränssnittet mellan utveckling och produktion av teknik.

Den underlättar kommunikationen mellan de intressenter som idag ofta ingår i ett elektronikprojekt som ska resultera i ett fungerande kretskort som kan monteras in i en produkt genom gemensamma mallar, checklistor och tillvägagångssätt.

Du sparar tid och pengar, och resulterar i ökad konkurrenskraft. Handboken 2.0 är en omarbetad och kompletterad version av den första Handboken som gavs ut hösten 2017.

Handböckerna har rönt stort intresse och uppskattning i branschen. Vi har bland annat fördjupat oss ytterligare inom områdena DfX (Design for Excellence) och Tillförlitlighet.

Våra kursledare Maria Månsson och Mats Andersson leder kursen som varvas med teori och diskussioner.

Kursen kommer att hållas digitalt om inte förutsättningarna ändras för att kunna genomföras lokalt på plats.

Anmäl dig redan idag.

Nästkommande tillfällen:

  • 22 april Norrbotten
  • 27 maj Västerbotten-, Västernorrland- & Jämtlandslän

För mer information om handboken och nedladdning (gratis)

Du som deltar på kursen kommer att få handboken i pappersformat postad till dig snarast möjligt under våren, därför är det bra att i god tid inför kursen ladda ned handboken.