Kallelse till gemensamt uppstartsmöte med sektionerna Utveckling & Konstruktion samt Embedded Technology

Dags att få fart på arbetet inom sektionerna igen efter pandemistiltjen. Det händer mycket i vår omvärld och att vässa svensk konkurrenskraft genom samarbete i värdekedjan, samt bevakning av förändringar i regelverk och den allt snabbare teknikutvecklingen, är mer aktuellt än någonsin.

Vi startar med ett kortare digitalt möte den 8 december kl 16.00-17.30 för att diskutera framtiden för sektionsaktiviteterna och starta planeringen för 2023.

Några punkter på agendan:
• Omorganisation: Ska vi slå ihop sektionerna?
• Framtiden för Embedded Conference Scandinavia och Swedish Embedded Award
• Start av planering för sektionsaktiviteter under 2023

Varmt välkomna önskar,

Mats Andersson och Maria Månsson

Maria Månsson, ordf sektion Utveckling & Konstruktion
Mats Andersson, ordf sektion Embedded Technology

Till anmälan