Höstmöte 24 november – anmäl dig idag

Svensk Elektroniks medlemmar kallas härmed till höstmöte torsdagen den 24 november.

Efter höstmötets avslut, så kommer Branschföreningen informera om nuläget och aktuella aktiviteter samt gästföreläsningar.

Kl. 12:00 – 13:00: Lunch (föranmälan krävs)

Kl. 13:00 – 13:30: Höstmöte (För Svensk Elektroniks medlemmar)
– Underlag till mötet finns nu tillgängliga på de medlemsinterna sidorna.
(Publicerat den 9 november 2022)

Kl. 13:30 – 16:00: Information, föredrag och frågestund.

Information och föredrag

13:30: Stefan Jakab, Branschansvarig Svensk Elektronik
Information – Svensk Elektroniks verksamhet

13:45: Robert Tenselius Teknikföretagen
Energimarknaden

14:00: Bengt Lindqvist Teknikföretagen
Global ekonomi och värdekedjor

14:15: Michael Thel, och Anna-Lena Strömsten, Scania AB
Kompetensförsörjning och kunskap på kort och lång sikt i ett högteknologiskt företag som Scania

15:00: Kafferast

15:30: Jens Malmodin, Ericsson
Internet förbrukar mindre el och släpper ut mindre CO2 än vad många tror

16:00: Summering av dagen

16:15: Höstmötet avslutas.

Klicka här för mer information.