INSTÄLLD: Elektronikhandbokskurs i samband med Evertiq Expo

Elektronikhandbokskursen som skulle ha genomförts den 16 maj i samband med Evertiq Expo i Malmö – är inställd.

Vi planerar nya datum under 2023 som kommer att publiceras här på hemsidan samt sändas ut via inbjudningar och nyhetsbrev.

Vid intresse för en företagsanpassad kurstillfälle – kontakta oss på Svensk Elektronik: info@svenskelektronik.se

Om handbokskursen

Denna kurs passar dig som ofta kommer i kontakt med elektronik, t.ex. i roller som; utvecklare, tillverkare, kvalitetsansvarig, inköpare, produktledning etc.

Både du som har lång erfarenhet av branschen, samt du som är lite nyare har mycket att hämta på denna kurs.

Därför kan kursen vara intressant för dig:
  • Du kommer att bli uppdaterad och få bra tips för ditt dagliga arbete,
  • Kursen syftar till att öka kvalitén och effektiviteten i gränssnittet mellan utveckling och produktion av elektronikprodukter,
  • Kursen underlättar din kommunikation mellan de intressenter som ofta ingår i värdekedjan i ett elektronikprojekt; genom gemensamma mallar, checklistor och tillvägagångssätt,
  • Kursen ger dig värdefulla tips vilket bidrar med att du sparar tid och pengar och även resulterar i ökad konkurrenskraft!

 

Före ett kurstillfälle – Ladda ner Elektronikhandboken gratis här!

Du som deltar på kursen kommer att få handboken i pappersformat på plats på kurstillfället. Ladda gärna ned handboken innan för eventuella frågor under kursen.

Smartare Elektronikhandboken 2.0 är en omarbetad och kompletterad version av den första handboken som gavs ut hösten 2017. Vi har bland annat fördjupat oss ytterligare inom områdena DfX (Design for Excellence). Framtagningen har skett inom det strategiska Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem.

Handböckerna har rönt stort intresse och uppskattning i branschen.

Varmt välkomna på våra kurser, önskar kursledarna
Mats Andersson och Maria Månsson

Mats Andersson och Maria Månsson