Direktivsdag Göteborg

Direktivsdagen kommer att arrangeras i Göteborg den 15 maj. Har du råd att inte ha koll på miljödirektiven? På Direktivsdagen får du en god översikt över gällande direktiv och de nya regler som påverkar elektronikbranschen.

Få allt serverat på en dag – effektivt sätt att hålla sig informerad och undvika dyra misstag

Dag: 15 maj (sista anmälningsdag 7 maj)
Tid: kl 9.00-16.30
Plats: Teknikföretagen, Södra Hamngatan 53, Göteborg
Avgift: Medlem Svensk Elektronik och/eller Teknikföretagen: 0 kr
Ej medlem: 6 500 kr (exkl moms).

Moderator: Maria Månsson, Svensk Elektronik (Prevas)

Program

9.00 Kaffe

9.15 Välkommen

9.30 Regelverksöversikt
Svensk Elektronik  informerar

10.00 REACH & ROHS
Vad är det som gäller? Hur görs tillsyn? Kemikalieinspektionen ger oss en fördjupad inblick.

Inspelat inslag.

11.00 RED
PTS informerar om läget på Radioutrustningsdirektivet

12.00 Lunch

12.45 KONFLIKTMINERALER
Regelverk och kundkrav: Teknikföretagen ger oss en överblick.

13.15 EMC och LVD

Elsäkerhetsverket informerar

14.00 WORKSHOP

Hur gör vi i praktiken?
Gemensamma frågor och svar kring praktiska problem och hur vi möter dem.

16.30 Avslutning

Notera att: Vid överbokning kommer vi att begränsa antalet deltagare per företag, för att göra Direktivsdagen tillgänglig för så många som möjligt. Vi återkommer vid behov.

Nu finns presentationerna här.