Digitalt seminarium om halvledarkomponenter

Den 9 juni kl. 15.00 genomför IDEA (International Distribution of Electronics Association) ett digitalt seminarium som behandlar läget för halvledarindustrin i världen som kommer vara tillgängligt för Svensk Elektroniks medlemmar.

Bristen på halvledarkomponenter har väl inte undgått någon som behöver elektronik i sina produkter. Detta leder till långa ledtider och förändrad prisbild.

Svensk Elektronik är medlem i IDEA, och tack vare det så får våra medlemmar regelbundna rapporter kvartalsvis. Genom rapporterna får man en god bild på statistik för order- och faktureringsläget med avseende på halvledarkomponenter i Europa. På våra medlemsinterna sidor kan du läsa mer om IDEA.