Rejäl energi-boost hos Mentor Space i samband med sektionsmöte

Den 21 februari hölls ett första möte i Svensk Elektroniks nya sektion Embedded R&D. Sektionens möte genomfördes hos Mentor Space, där deltagarna fick lyssna till Professor Mark Smith och hans studenter berätta om hur Mentor Space och dess funktion inspirerar unga talanger och kopplar ihop akademi och företagens behov.

”Besöket var lyckat och gav bra startenergi för diskussioner om sektionens fortsatta arbete”, enligt Maria Månsson, en av de ansvariga för sektionen. ”Det finns mycket roligt att ta tagi i!” säger Maria avslutningsvis och passar på att framföra ett tack för ett bra möte.

Om sektionen Embedded R&D

Den nya sektionen som lanserades under februari i år, riktar sig främst till utvecklare, konstruktörer och leverantörer av elektronik och inbyggda system.

Sektionen fungerar som ett forum för värdekedjan som utvecklar och levererar tjänster för framtagning av elektronik och inbyggda system (hård- och mjukvara). Sektionens fokus omfattar både tekniken med omvärldsbevakning och diskussion kring trender inom komponenter, verktyg, regelverk och processer. Sektionen bidrar även till föreningens mötesplatser och plattformar för nätverkande och affärer.

Vill du anmäla dig till sektionens kommande möten och är intresserad att få mer information? Kontakta då Maria Månsson eller Mats Andersson, båda två ansvariga och sammankallande för sektionen.

Mer information om Mentor Space (www.kth.se)
Mer information om den nya sektionen Embedded R&D

 


Nyheter


Svensk Elektronik medverkar i programråd för yrkesutgång elektronikproduktion i Mölndal

Några av de företag i närområdet som ser behovet av elektronikutbildning på gymnasiet är Alltronic AB, Altus AB, Aros electronics

Remissyttrande – Vikten av att betalningar sker inom rimlig tid

EU-kommissionen vill ta krafttag för att få stora företag att betala sina fakturor inom rimlig tid, samt har även tankar

Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara

Teknikföretagens arbete med frågan om export av jordartsmetaller

Hanteringen av EU:s s.k. strategiska beroenden är en helt central del av det arbete som Teknikföretagen bedriver inom ramen för