Ny ordförande: Mikael Joki

Tack till Maria Månsson!

Vid Svensk Elektroniks årsmöte 1 juni avgick Maria Månsson som ordförande, en post hon haft sedan Svensk Elektronik nybildades 2010.

Maria avtackades varmt för sina gedigna insatser för föreningen och branschen. Hon har under många år, redan före 2010 i dåvarande Elektronikindustriföreningen, med stort engagemang och entusiasm varit med att utveckla föreningen och dess verksamhet till vad den är idag. På mötet avtackades även Mikael Roots och Bo Holmgren för sina uppskattade insatser i styrelsen.

– ”Det har varit fantastiskt roligt och inspirerande att arbeta med Maria och hon har varit en klippa inte bara för föreningen, utan även för mig i mitt arbete.” säger Lena Norder, vd för branschorganisationen.

Marias ordförandeskap har präglats av en strategisk ambition att synliggöra elektronikindustrins betydelse för Sverige och förbättra villkoren för företagen i branschen. Många är de branschfrågor Maria har engagerat sig i genom åren. Ett viktigt arbete var att få till forsknings- och innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem, där Maria ingick i den inre arbetsgrupp vars insatser var direkt avgörande för att programmet blev av.

– Jag är mycket stolt över att ha haft äran att leda branschorganisationen för ett av Sveriges absolut viktigaste områden. Det har varit en spännande och intensiv resa, där omvärlden, branschen och föreningen har förändrats i hög takt. Vikten av branschens betydelse för svensk konkurrenskraft och globala framtidsfrågor kan inte nog betonas. Jag är därför särskilt glad att Mikael Joki nu tar över rodret, och känner stort förtroende för att föreningen har hamnat i de bästa händer, säger Maria Månsson.

Ett annat viktigt område som föreningen genom alla år aktivt arbetat med är att bevaka och påverka förändringar av de miljö- och produktdirektiv och regelverk som styr villkoren för våra företag. Direktiv och förordningar som RoHS, WEEE, REACH, EMC, RED och nu senast kemikalieskatten på viss elektronik. Glädjande nog kommer Maria att fortsätta att stödja föreningen i detta arbete. Hon leder även framöver vårt arrangemang Direktivsdagen, där aktuella regelverk gås igenom och myndigheterna är med på plats.

Som ny ordförande för Svensk Elektronik valdes Mikael Joki.
– ”Maria har gjort en mycket uppskattad insats som Svensk Elektroniks första ordförande. Vi har nu en bra plattform för det fortsatta arbetet. Jag är både glad och förväntansfull över förtroendet att ta över som ordförande. Vi står inför en fortsatt snabb utveckling inom elektronikbranschen med utmaningar som t.ex. framtida kompetensförsörjning. Svensk Elektronik är en viktig spelare i branschen och en naturlig samlingsplats för företag inom hela värdekedjan.”, säger Mikael Joki.

Liksom Maria har Mikael funnits i ledningen för Svensk Elektronik sedan 2010 och även dessförinnan i Elektronikindustriföreningen och har under många år varit helhjärtat engagerad i arbetet med branschens utveckling. Mikael är ägare och vd av Eskilstuna Elektronikpartner, utvecklings- och tillverkningsföretag av industriell elektronik.

Så här ser nya styrelsen ut:
Mikael Joki, ordf (Eskilstuna Elektronikpartner)
Per-Anders Emilsson (P-A Emilson)
Elisabet Österlund (EG Electronics)
Jan Linders, (Jan Linders Ingenjörsfirma)
Magnus Otterskog (Mälardalens Högskola)
Anders Lundgren (IAR Systems)
Lennart Liljeström (Westermo)


Nyheter


Svenska experter uppmanar till nationellt engagemang i EU:s halvledarsatsning

Initiativet, som introducerades av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hösten 2021, omfattar forskning, innovation, utbildning samt uppskalning av

Kompetensbrist och konflikter pressar svenska elektronikföretag

Läs hela rapporten här   Utvecklingen mot ökad digitalisering och elektrifiering har att sin prägel på svensk industri. De senaste

Elektronikmässan 2024 – Sofia Persson Björk vald till Årets kvinnliga förebild

Under två inspirerande dagar på Advanced Engineering & Elektronikmässan 2024 på Kistamässan i Stockholm hade vi möjligheten att träffa våra

Svensk Elektronik medverkar i programråd för yrkesutgång elektronikproduktion i Mölndal

Några av de företag i närområdet som ser behovet av elektronikutbildning på gymnasiet är Alltronic AB, Altus AB, Aros electronics